Tuesday, May 12, 2015

Izložba "Razaranjem nepobeđeno"

​U okviru manifestacije Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10 koja će biti realizovana u duhu teme Heroji kulturne baštine Narodni muzej u Beogradu realizuje izložbu Razaranjem nepobeđeno koja će posetiocima predstaviti prilike u kojima su se današnji Narodni muzej, kulturna baština i heroji koji su se o njoj brinuli nalazili u periodu od 1914. od 1918. godine.
Kroz nekoliko tematskih celina autori izložbe Jovan Mitrović i Aleksandar Badović pripovedaju o ulozi Muzeja na granici vekova, prvim avgustovskim danima 1914. tokom kojih su u bombardovanju Beograda i zgrade Narodnog muzeja nepovratno uništeni delovi dragocene kulturne baštine. Saznaćemo ko je po početku Prvog svetskog rata iz ruševina Muzeja spašavao krhotine kulturnih dobara pripremajući ih za evakucaciju. Prisetićemo se putovanja srpske vojske, naroda, u drvene sanduke spakovanog kuturnog nasleđa i pojedinaca koji su u najtežim trenutcima imali snagu da dobrobit budućih generacija stave ispred ličnih. Imaćemo mogućnost da saznamo kakva je tokom ratnih godina bila austrougarska kulturna politika i na koji način je ona uticala na sudbinu naše kulturne baštine.
Istražujući i predstavlјajući bitke za očuvanje kulturnog nasleđa, autori izložbe nas upoznaju sa istinskim herojima baštine i njihovom idalaizmu, požrtvovanosti, i sposobnosti da u svakom trenu sagledaju širu sliku stvarnosti.
Iako je nakon Rata Narodni muzej u Beogradu predstalјao samo senku negdašnjeg Muzeja upravo zahvalјujući delovanju običnih lјudi, muzejskih pregalaca, danas imamo Muzej čijim se kolekcijama ponosimo. Nadamo se da će izložba Razaranjem nepobeđeno biti prilika da odamo priznanje lјudima koji su nam omogućili da najteže lekcije iz čovečnosti naučimo od onih koji su svoje živote posvetili prikuplјanju, čuvanju i negovanju naše zajedničke baštine.

0 коментара :

Post a Comment