Tuesday, April 29, 2014

Izložba Branimira Karanovića “Grafika bez pritiska”do 17. maja, Grafički kolektiv

Branimir Karanović je prisutan na likovnoj sceni četiri decenije, koliko je prošlo od autorove prve samostalne izložbe u Grafičkom kolektivu. Njegov rad je obeležen istovremenim stvaralaštvom u oblasti umetničke fotografije i grafike. U Karanovićevom delu prisutna je težnja da ostvari jedinstvo između likovne koncepcije i upotrebljene tehnike – bila to (u ranim radovima) sitoštampa, digitalna grafika ili fotografija. Intervencijama ne dozvoljava da se grafika podredi fotografiji i izbegava tipičan način zatrpavanja mogućeg u virtuelnom svetu fotografije. Apliciranjem odabranih detalja nastaju kolaži, oslobođeni suvišnog koji stvaraju novi vizuelni kod. Likovne vrednosti ovih višeslojnih kombinacija (dugme-šaht) zasnovane su na vizuelnoj igri različitog i/ili sličnog. Estetika ready made je veoma prisutna u ovim radovima. Male duhovite priče u zavodljivoj igri kompozicije od dva kvadrata nastavljaju kontinuitet kreativnog procesa koncipiranog kao otvoreno delo.
“Grafika bez pritiska“ čita se u jednostavnim predstavama koje se strukturišu u fizičkom ali i mentalnom oku posmatrača kao likovno kultivisane senzacije. Karanović suvereno vlada foto predloškom i njegovim transferom I asimiliacijom u novi vizuelni kontekst.

0 коментара :

Post a Comment